· 

WC-Rollen Blues

https://www.youtube.com/watch?v=zJfKaXL2PDU

Das esch de WC-Rolle-Blues

du do chonnsch denn nömme druus

I gloub i schpenn, wo esch de Senn?

 

Looos gang chouf, so langs’s no händ

WC-Rolle ohni Änd

D Wält esch es Klo, ond mehr voll Stroh.

 

Hamschter-Chöif zom brüehle

Am beschte einfach schpüehle

Nei wie tomm! Säg mer werom!

 

Hamschter-Chöif zom brüehle

Am beschte einfach schpüehle

Nei wie tomm! Säg mer werom!

 

Mini Gier esch mer egal

S gelt “Myself first “vor em Regal, 

Ra-dikal, a-sozial

 

Ärbs ond Rüebli, Raviooli

Tuusig Böchs pro Tag die ho-li

Ond no Mais, wie mer jo weiss

 

Bruuchts de Mönsch zom Läbe

D Apäll send all vergäbe

Voll egal, vor em Regal

 

Mer bruche Mais zom Läbe

Sozial si esch dernäbe

Jetzt ersch rächt em Krise-Gfächt.

 

 

De Covit-19 het die Wält

Wo sösch nor öppis zellt dasch s Gäld

Krass e de Hand, ond a de Wand

 

Chasch nömm shoppe nömm e d Beiz

Eso esch s Läbe ohni Reiz

Tja Furz-egal, vor em Regal

 

Dert zeigt sich de Charakter

Of da wo zellt do kackt er

Klo-Papier chonnt vor em wir

 

Dert zeigt sich de Charakter

Of da wo zellt do kackt er

Klo-Papier chonnt vor em wir

 

 

Dini Macht chasch easy notze

Emmer wenn d muesch s Födli botze 

Besch voll Hohn, de Lord of Thron

 

Niemer cha-di wörklich stoppe

E dim Hamschter-Flow dech toppe

S Papier es rollt, nehmt was ihr wollt

 

De Shakesbier hets jo gschrebe

Ond das esch öis halt blebe

S’ heisst ned sein, sondern mein

 

De Shakesbier hets jo gschrebe

Ond das esch öis halt blebe

S’ heisst ned sein, sondern mein

 

 

Corona esch en Art en Krimi

D Frog esch weli Rolle mimi

i dere Gschecht, de Bösewicht?

 

Ehner Opfer, Kommissar 

Oder gar, en Superstar

I am the King, of Schiissiring

 

Wo d WC-Rolle rettet

Dass alli eini hättet

E de Not, för ehre Kot.

 

Wo d WC-Rolle rettet

Dass alli eini hättet

E de Not, för ehre Kot

 

Das esch de WC-Rolle-Blues

Ond chömer der jetzt ändlich druus.

 

Hesch einisch nüt me z biisse

De chasch ou nömm go schiisse

Aus die Maus, kommt nichts mehr raus.

 

Hesch einisch nüt me z biisse

De chasch ou nömm go schiisse

Aus die Maus, kommt nichts mehr raus.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0